• postaráme sa o vaše staré, nepotrebné nábytky a elektroniku
  • vynesieme a vyvezieme odpad po stavebných úpravách
  • vytriedime a ekologicky zlikvidujeme na smetisku