•  zabezpečujeme demontáž a následnú montáž nábytku
  •  pomôžeme so zapojením / odpojením elektrospotrebičov
  •  vykonávame drobné stavebné úpravy