• byty, kancelárie, klavíry
  • firmy, školy, archívy
  • sťahovanie v rámci objektu
  • samosťahovanie (vodič + auto // auto)
  • upratovanie a vývoz smetia
  • montáž / demontáž nábytkov
  • likvidácia a odvoz nepotrebných nábytkov